Naturoplevelsers betydning for børns kognition - interview med Matt P. Stevenson – Københavns Universitet

Teachout > Interviews > 2017 > Naturoplevelsers betyd...

16. september 2017

Naturoplevelsers betydning for børns kognition - interview med Matt P. Stevenson

Interview

med ph.d.-studerende Matt P. Stevenson, som i forbindelse med sin ph.d., har samarbejdet med forskningsholdet på TrygFondens udeskoleforskningsprojekt TEACHOUT. Matt undersøger i sin forskning, som også støttes af Trygfonden, hvordan ophold i naturen påvirker kognition hos børn med og uden lidelsen ADHD.


Tidlig interesse for kognition, børn og natur

Matt er uddannet i New Zealand og har en kandidatgrad i psykologi. Han arbejder primært med neurokognitiv psykologi hos børn. Han er ph.d.-studerende på Videnscenter for Friluftsliv og Naturformidling på Københavns Universitet og er via sin forskning tæt knyttet til forskningsgruppen i TEACHOUT-projektet.

Allerede under sin studietid og under sit speciale arbejdede Matt med børn med ADHD. Han har i tidens løb interesseret sig en del for forskningslitteratur, der beskriver, hvordan naturen kan påvirke disse børns kognition i en positiv retning:

‘Det har altid interesseret mig at arbejde med børn. Mit speciale handlede om forskellige hjernemekanismer hos børn med ADHD. Teori peger på, at naturen har en særlig god effekt på børn med ADHD, fordi den skaber samme slags opmærksomhed, som børn med ADHD ofte mangler i andre omgivelser. Derfor kan naturen være en mulig behandlingsstrategi, hvilket er årsagen til at jeg undersøger naturens effekt op mod den mest anvendte behandlingsform til ADHD, nemlig medicin.‘

Matt påpeger, at tidligere studier ikke har belyst, om naturen kan erstatte medicinen, som bruges til børn med ADHD i dag. Han mener, at der mangler forskning med børn, der har ADHD, som kan tydeliggøre, om de har en effekt af naturoplevelser samt, hvorvidt denne effekt er langvarig.

Naturens betydning for børns kognition

Matts ph.d. handler om, hvordan naturen påvirker børn, deres kognition og deres hjerner. Studiet består af tre delstudier. I det første delstudie undersøges det, hvordan en gåtur i naturen påvirker raske børns opmærksomhed og andre kognitionsfunktioner i forhold til at gå en tur i et stille byområde. Matt anvender en særlig opmærksomhedstest, som kan måle forskellige typer af opmærksomhed. Han tager udgangspunkt i teorien ‘Attention Restoration Theory,’ som peger på, at mennesker kan hvile deres opmærksomhed ved at opholde sig i naturen og herved styrke den, så man er mere opmærksom bagefter. Denne effekt har været vist hos voksne, men ikke hos børn. Matt vil også anvende specielle briller, der måler øjenbevægelser. Børnene skal bære disse briller, mens de går en tur under forsøget. Herved kan man måle, hvordan de ser på omgivelserne, og hvad de lægger særligt mærke til. Matt forventer, at disse briller kan belyse problemstillingen på en helt ny måde og siger:

’Vi forventer, at der er en forskel i, hvordan de ser på naturomgivelser, og hvordan de ser på byomgivelser. Vi vil se, om det har en betydning for deres kognitionspræsentation. Hvis der er nogle børn, der er særligt påvirket af naturen således, at deres kognitionsfærdigheder stiger, så vil vi gerne vide, hvordan de opfatter og oplever naturen.’

I øjeblikket er Matt i gang med det andet delstudie i sin ph.d. Studiet har til formål at sammenligne effekten af naturen med effekten af medicinsk behandling af børn med ADHD. Det er et randomiseret blindet kontrolleret forsøg. I alt indgår 25 børn i de fire gåture, som studiet er bygget op omkring. Før hver tur fik børnene helt tilfældigt tildelt enten deres almindelige ADHD-medicin eller en placebopille. Deres baseline opmærksomhed og kognition blev målt inden hver gåtur. De har efterfølgende gået to ture i naturen af hver 30 minutter og to ture i et stille byområde af 30 minutter. Efter hver tur blev deres kognition og opmærksom målt igen. Forsøgsdeltagerne har derfor en blanding af to behandlingskombinationer, omgivelse og medicin, som giver i alt fire kombinationsmuligheder. Matt forventer, at en mulig effekt hos børn, der har fået placebo og har gået i naturen, vil skyldes gåturen. Ligeledes forventer han, at en observeret effekt hos børn med ADHD-medicin og en gåtur i byen vil skyldes medicinen. Resultaterne af analysen forventes klar i løbet af den næste måned.

Det tredje delstudie er særligt det studie, der knytter Matts forskning til TEACHOUT. Matt har netop startet dette studie i august og fortæller, at det blandt andet har til formål at vise, hvad naturen har af betydning for almindelige børn og børn med ADHD over en længere periode. Han forklarer:

‘Der er meget forskning, der viser, at en kort gåtur på cirka 30 minutter kan forbedre voksnes kognition og opmærksomhed. Det er dog mere uklart, hvordan det virker over en lang periode. Så snart vi kan se, at naturen har en effekt, som jeg håber at kunne vise i de to første studier, så er det mere relevant at undersøge, hvordan det virker i virkeligheden eksempelvis i en skole eller udeskole. Det er det, jeg vil undersøge i mit tredje delstudie’

I det tredje delstudie indgår fire skoler, som har udeskoleundervisning samt parallelklasser med almindelig undervisning på samme måde som i TEACHOUT-projektet. Matt vil teste børnenes kognition og problemløsning blandt andet ved hjælp af spørgeskemaer og computerspil. Børnene testes i starten af skoleåret 2017/2018 og seks måneder efter. Herefter sammenlignes de børn, der har haft udeskole en gang om ugen, med dem der ikke har. I dette studie indgår også en specialskole med en klasse med ADHD-børn og en klasse med børn, der har indlæringsvanskeligheder.

Matt fortæller, at hans forskning ikke kun har til hensigt at optimere børns indlæring og opmærksomhed men også at understøtte deres mentale sundhed:

’Det var altid min mening, at jeg skulle arbejde med børn og natur. Jeg ville gerne undersøge, hvordan en oplevelse i naturen fra en gåtur eller undervisning, kan påvirke børns hjerner, kognition og deres læring. Men som psykolog mener jeg også, at det er rigtig vigtigt at undersøge dette felt netop for at kunne forbedre børns mentale sundhed.’

Resultater

Matt skal præsentere sine forskningsresultater på udeskole-konferencen i Aarhus d. 4. oktober 2017. Han er i øjeblikket i gang med det analytiske arbejde og har på nuværende tidspunkt ikke endelige resultater klar. 

Tak til TEACHOUT

Matthew er i sit arbejde tæt knyttet til TEACHOUT-gruppens ph.d. studerende. Særligt har de fagområderne ’børn,’ ’udeskole’ og ’kognition som påvirker indlæring,’ til fælles i deres projekter. Matt forklarer derfor, at han har fået meget ud af at samarbejde med TEACHOUT-forskningsgruppen og siger:

’Mit projekt og mit liv som ph.d.-studerende havde ikke været muligt uden TEACHOUT-projektet. I owe a lot to them and the project! Jeg er virkelig taknemmelig for vores samarbejde og vil derfor gerne sige tusind tak til mine kollegaer.’