Anvendelse af nodelinkdiagrammer i udeskole - Interview med Rikke Dalgaard Hartmeyer – Københavns Universitet

Teachout > Interviews > 2017 > Anvendelse af nodelink...

21. maj 2017

Anvendelse af nodelinkdiagrammer i udeskole - Interview med Rikke Dalgaard Hartmeyer

Interview

med ph.d.-studerende Rikke Dalgaard Hartmeyer, som i forbindelse med sin ph.d., har samarbejdet med forksningsholdet på TrygFondens udeskoleforskningsprojekt TEACHOUT. I sin forskning undersøger Rikke anvendelsen af såkaldte nodelinkdiagrammer i naturfaglig undervisning i folkeskolen.

Tidlig interesse for udeskole

Rikke er kandidat i idræt og psykologi fra Københavns Universitet. Allerede under sit speciale stiftede Rikke bekendtskab med udeskole, da hun med Erik Mygind som vejleder, skrev om sociale relationer i udeskole. Det akademiske miljø og muligheden for at få en bedre forståelse af videnskabelige metoder motiverede Rikke til at arbejde videre i udeskoleforskningsfeltet med sin ph.d. Rikke er ansat som ph.d.-studerende på Metropol på Institut for Skole og Læring samt indskrevet på Danmarks Pædagogiske Universitet. Hun har, i arbejdet med sin ph.d., indgået i et fagligt fælleskab med hele holdet bag TEACHOUT, og dette udtrykker hun som en af drivkræfterne bag hendes forskning:

‘Før var jeg gymnasielærer, hvor jeg lærte rigtig meget om det pædagogiske. At samarbejde med folk, der er klogere end en selv er meget inspirerende. Jeg føler hele tiden, at jeg kan lære noget nyt. Mit samarbejde med TEACHOUT har lært mig rigtig meget fagligt.’ 

Nodelinkdiagrammer

Rikke forsker i anvendelsen af nodelinkdiagrammer i almindelig klasseundervisning og i udeskoleundervisning i folkeskolen. Nodelinkdiagrammer er diagrammer, der visuelt præsenterer elevers ideer eller viden som sådan nogle nodelinkforgreninger i stil med mindmaps. Forskning har vist, at sådanne diagrammer er velegnet til at understøtte elevers læring på tværs af forskellige uddannelsesniveauer, fag og kontekster. Rikke fortæller, at der er et behov for forskning, der undersøger, hvordan disse diagrammer kan anvendes i undervisningen i folkeskolen:

‘Meget af den nuværende forskning i disse nodelinkdiagrammer fokuserer primært på fastholdelse af viden og effektstørrelser i den forbindelse, men ikke så meget på, hvordan diagrammerne kan anvendes i praksis. Jeg har undersøgt, hvordan de kan anvendes i naturfaglig undervisning som metoder til at understøtte elevers læring i forskellige kontekster.’

Rikke har i sin forskning undersøgt særlige kendetegn ved brugen af disse forskellige typer af nodelinkdiagrammer samt forskellige faktorer og mekanismer, der opstår, når man integrerer disse i praksis. Hun har undersøgt to metoder af nodelinkdiagrammer: ’Personal Meaning Mapping’ og ’Concept Mapping.’

Rikkes afhandling består af fire forskellige studier, som beskrives i fire artikler. Det første studie er et kvalitativt casestudie, hvor metoden ’Personal Meaning Mapping’ anvendes som en datagenereringsmetode blandt 6. klasses elever i folkeskolen, som har modtaget undervisning i og udenfor klasseværelset. I den anden artikel har Rikke, i samarbejde med nogle lærere i folkeskolen, udviklet ’Concept Mapping’ som en formativ evalueringsmetode, som kan anvendes i og uden for klasseværelset.

Rikke har ligeledes udarbejdet to systematiske reviews om anvendelse af ’Concept Mapping’ i naturfaglig undervisning. Det første handler om anvendelse af ’Concept Maping’ som en formativ evalueringsmetode, og det andet review handler om anvendelse af ’Concept Mapping’ integreret i teknologi som for eksempel, når det er integreret i et computerprogram.

Resultater

To af de i alt fire studier er allerede publiceret. Det publicerede review viser, at specifikke teknologier, der integrerer ’Concept Mapping’ synes at fremme selvreguleret læring, som er det, Rikke i samarbejde med Matt P. Stevenson har undersøgt. Det gør det ved at understøtte tre forskellige forbundne komponenter: Kognition, metakognition og motivation.

Den anden artikel viser resultaterne af en evaluering af en evalueringsmetode, som Rikke har udviklet i samarbejde med udeskolelærere. Studiet viser, at metoden er meget gavnlig i forhold til at få en dialog med eleverne. Eleverne får anvendt nogle fagudtryk og formidlet noget viden. Det giver lærerne mulighed for at få ny indsigt i elevernes vidensniveau samt et bedre grundlag for tilpasning af undervisningen. Lærerne mener, at metoden er god til at skabe dialog mellem eleverne indbyrdes. Eleverne repeterer elementer af undervisningen, når de er i dialog med hinanden, og det er overskueligt for lærerne at se på disse maps og få et indtryk af, hvor eleverne er, og hvad de har forstået af undervisning. Rikke forklarer, at det er meningen, at metoden på en eller anden måde skal binde den viden, der bliver formidlet til eleverne i klasserummet, sammen med den viden, de tilegner sig i udeskole.

Fremtiden

Rikke afventer i øjeblikket, at hendes afhandling indstilles til forsvar. Hun er netop blevet ansat som Videnskabelig assistent på Steno Diabetes Center og skal i løbet af det næste halve år udarbejde et systematisk review om friluftslivets betydning for mental og fysisk sundhed.

En stor tak til kollegaerne i TEACHOUT

Rikke fortæller, at dette ph.d.-projekt i høj grad er præget af og muliggjort i samarbejde med kollegaerne i TEACHOUT:

‘Jeg har været meget glad for at være en del af TEACHOUT-gruppen. Det har været utrolig relevant at samarbejde med dem, og jeg har fået meget hjælp og gavn af at tale med de andre ph.d.-studerende om mine og deres problemstillinger.’