Lærernes undervisning og didaktik – interview med Karen Seierøe Barfod – Københavns Universitet

Teachout > Interviews > 2016 > Lærernes undervisning ...

25. november 2016

Lærernes undervisning og didaktik – interview med Karen Seierøe Barfod

Interview

med Karen Seierøe Barfod, som er en af fire ph.d.-studerende på TrygFondens forskningsprojekt TEACHOUT. I sin forskning undersøger Karen læreres intention med at undervise børn i udeskole samt relationen mellem intention og den realiserede praksis.

Tidlig interesse for udeskole

Karen er kandidat i biokemi fra Aarhus Universitet og har taget en bifagseksamen i idræt ved Odense Universitet. Hun er lektor ved læreruddannelsen på VIA University College, hvor hun har undervist i 25 år. I sit arbejde fik hun tidligt en øget interesse for udeskole og dets potentialer til forbedring af undervisningen i folkeskolen.

”Jeg oplevede gang på gang, at når vi trak børnene med ud i biologiundervisningen og i idrætsundervisningen, så skete der noget. De var mere motiverede. Der er altså nogle undervisningsmiljøer, der kan noget andet end den almindelige undervisning i folkeskolen. Derfor begyndte jeg at arbejde med udeskole. Det var også min interesse for udeskole, der var årsag til, at vi begyndte at integrere og undervise i udeskoleundervisning på læreruddannelsen.”

Karen har været med til at starte et forsknings- og udviklingscenter på VIA University College, som hun i dag er leder af. Karen er også formand for foreningen UdeskoleNet og har været det i 10 år. Det var igennem dette arbejde, at hun fik lyst til at lave en ph.d. om udeskole.

”Jeg kunne godt tænke mig at kvalificere mit eget arbejde. Så jeg fik mulighed for at lave en ph.d., og det er helt klart meget givende, men det er også en hel anden verden end den praksisverden, som jeg kommer fra.”

Lærernes undervisning og didaktik i udeskole

Karens ph.d. er et kvalitativt forskningsprojekt, der skal undersøge, hvordan udeskole forstås af lærere, der arbejder med udeskole til hverdag.

Første del af projektet er et interviewstudie, hvor 10 erfarne udeskolelærere er blevet interviewet. Udeskolelærerne er blevet spurgt ind til, hvordan det er at være udeskolelærer samt, hvilke overvejelser de gør sig, når de skal planlægge udeskoleundervisning. Efterfølgende er fem af disse lærere udvalgt til et observationsstudie, hvor Karen har været med dem i udeskole et helt skoleår og observeret deres undervisning. Hun har undersøgt, hvilke typer af undervisning de praktiserer samt, hvilke typer af opgaver de stiller eleverne i udeskole.

Den anden del af ph.d.-projektet tager udgangspunkt i udeskolelærere fra klasserne i TEACHOUT. I dette studie er udeskolelærerne blevet interviewet og spurgt ind til, hvordan det er at være ny udeskolelærer, og hvordan det er at starte op som udeskolelærer. Tilsammen skal disse studier skabe en bedre forståelse af, hvordan det er at være både ny og erfaren udeskolelærer.

Ph.d.-projektet tager afsæt i den norske professor Arne Jordets arbejde med udeskoledidaktik og hans fortolkninger af udeskoledidaktik set i forhold til anden pædagogisk og didaktisk teori.

”Arne Jordets arbejde er både teoretisk og empirisk undersøgt i Norge. Derfor undersøger jeg, om hans pædagogiske og didaktiske teori også gælder i Danmark.”

Refleksion over egen udeskolepraksis

Udeskole er et forholdsvis nyt nordisk fænomen, og derfor er mængden af forskning og teori om udeskole meget begrænset. Karen ønsker med sin forskning at hjælpe lærere og udeskolelærere til at reflektere over deres arbejde i udeskole. Hun håber at kunne inspirere lærere til at overveje nye perspektiver på udeskoleundervisning, når de skal planlægge deres undervisning.

”Min intention er at forstå feltet i højere grad og herved hjælpe udeskolelærere til at reflektere over deres egen praksis. Jeg prøver at bidrage til, at denne refleksion bliver så kvalificeret som mulig, så man har noget at tænke med, når man skal tænke over sin udeskolepraksis.”

Karen håber, at hun med sine resultater ligeledes kan inspirere andre lærere til at inddrage udeskole i deres undervisning ved at give dem nogle fagligt funderede ideer til, hvordan dette kan udfoldes i praksis.

Nuværende arbejde

Alt empiri er indsamlet, og frem mod projektets afslutning i 2017 skal projektets resultater publiceres i videnskabelige artikler. Resultaterne fremlægges på en national konference d. 4. oktober 2017 i Aarhus.

Stort engagement fra lærerne

Udarbejdelsen af dette ph.d.-studie har krævet et stort engagement især fra alle de deltagende lærere men også fra både skoler, elever og forældre.

”Jeg er meget glad for, at alle de deltagende lærere, børn og forældre har givet mig muligheden for at studere udeskole i praksis. Jeg er taknemlig for, at jeg har fået lov til at være sammen med dem i udeskole i et helt år. Jeg oplever en stor nysgerrighed og lyst til at fortælle om praksis. Det vil jeg gerne sige tak for.”