Elevernes fysiske aktivitet - Interview med Mikkel Bo Schneller – Københavns Universitet

Teachout > Interviews > 2016 > Elevernes fysiske akti...

28. april 2016

Elevernes fysiske aktivitet - Interview med Mikkel Bo Schneller

Interview

med ph.d.-studerende Mikkel Bo Schneller som er en af fire ph.d.-studerende på TrygFondens forskningsprojekt TEACHOUT. I sin forskning undersøger Mikkel udeskoles effekt på elevernes fysiske aktivitetsniveau.

Udeskoles effekt på fysisk aktivitet

Mikkel undersøger effekten af udeskole på fysisk aktivitetsniveau hos børn i folkeskolen i 3-6 klasse.  Omkring 900 børn har fået målt deres aktivitetsniveau over en uge med to bevægelsesmålere. En placeret på låret og en på lænden. Udeskoleklasserne har for deltagelse i projektet accepteret at undervise ude mindst 5 timer ugentlig over et helt skoleår. Hver udeskoleklasse bliver holdt op imod en kontrolklasse på samme årgang og skole, som har haft normal klasseundervisning.

Fysisk aktivitet i udeskole rammer bredt

Der er en stor gruppe børn som af forskellige årsager ikke får viden og ressourcer med hjemmefra til at kunne leve et aktivt liv. Uhensigtsmæssig livsstil kan følge børnene ind i voksenlivet og føre til overvægt og en række livsstilsygdomme. Mikkel fremhæver, at folkeskolen er en oplagt arena for interventioner rettet mod at øge fysisk aktivitetsniveau hos børn, da indsatsen rammer bredt: 

"Ved at gå gennem folkeskolen, der rammer man en masse børn, som måske ikke ville være fysisk aktive ellers […] særligt piger med anden etnisk baggrund har vist sig ikke at være særligt fysisk aktive, så man får alle de grupper med, som også er i øget risiko for at være fysisk inaktive."

Udeskole rammer således ikke kun de elever, der i forvejen spiller fodbold flere timer om dagen, men har potentiale til at give alle børn nogle rammer, som kan skabe grobund for et sundere liv.

Afbræk fra lange dage på skolebænken

Mikkels motivation for at beskæftige sig med, hvordan man kan integrere mere fysisk aktivitet i skoledagen udspringer fra hans egne oplevelser af lange dage på skolebænken:

"For det første, så har jeg selv efterhånden været voldsomt mange år - synes jeg - i en skolekontekst og kan ikke holde ud at sidde ned længe af gangen […] Det synes jeg personligt burde gøres på en anden måde, hvor man får mulighed for at bevæge sig lidt og ikke sidder på en stol hele tiden."

Udeskole er især aktuelt set i lyset af den nye skolereform, der medfører en længere skoledag. Det kan være et frisk pust i den lange skoledag, da undervisningsformen giver muligheder for at eleverne kan røre sig og kan fange nogle af de elever, som ikke lærer bedst ved traditionel stillesiddende klasserumsundervisning.