TrygFondens Udeskole projekt TEACHOUT er skudt i gang og samarbejder med skoler over hele landet – Københavns Universitet

Teachout > Interviews > 2014 > TrygFondens Udeskole p...

12. september 2014

TrygFondens Udeskole projekt TEACHOUT er skudt i gang og samarbejder med skoler over hele landet

udeskole

TrygFonden har bevilget 6,78 mio. til forskningsprojektet TEACHOUT, som undersøger styrker og svagheder ved at praktisere udeskole. TEACHOUT projektet indleder nu indsamlingen af viden på skoler over hele landet og skal over de næste ti måneder samarbejde med over 1000 elever.

TEACHOUT projektet samarbejder med elever fra 3. til 6. klasse for at undersøge og dokumentere, hvordan udeskole påvirker elevernes skolegang.

Projektet skal specifikt undersøge, hvordan udeskole påvirker skoleelevers fysiske aktivitet, læring, sociale relationer, trivsel og motivation. Det skal tre ph.d.-studerende, med hver deres fokus, over de næste ti måneder svare på med hjælp fra lærere og elever fra 34 udeskoleklasser og deres parallelklasser, som ikke praktiserer udeskole.

I dette projekt defineres udeskole som undervisning uden for skolens bygninger i naturlige såvel som kulturelle miljøer på ugentlig basis og med et solidt afsæt i Fælles Mål. Udeskole er en undervisningsform, som de seneste år har fået mere fokus, og Undervisningsministeriet er også interesseret i potentialerne for udeskole. Undervisningsminister Christine Antorini udtaler:

”I udeskolerne får eleverne selv hænderne ned i jorden. På den måde understøttes elevernes læring mere, de bevæger sig og deres sociale relationer bliver styrket, når de eksempelvis samarbejder om forarbejdning af afgrøder. Derfor har miljøministeren og jeg sammen sat et projekt i gang, som skal hjælpe flere skoler med at komme i gang med udeskole. Men der er også behov for mere solid viden om effekterne af udeskole, og derfor er det godt, at vi har kunnet koordinere vores projekt med forskningsprojektet TEACHOUT, som netop har fokus på at undersøge og dokumentere udeskoles effekter.”

TEACHOUT har modtaget bevillingen fra TrygFonden til forskningsprojektet i årene 2013 til 2017. Forskningsprojektet gennemføres i offentligt-privat partnerskab mellem Institut for Idræt & Ernæring og Institut for Geovidenskab & Naturforvaltning ved Københavns Universitet, Institut for Idræt & Biomekanik ved Syddansk Universitet samt Steno Center for Sundhedsfremme ved Steno Diabetes Center A/S.

De foreløbige resultater af projektets undersøgelser præsenteres i efteråret 2015.

Yderligere oplysninger

E-mail: teachout@nexs.ku.dk
Telefon: 71787614 (åben 09-17, mandag til fredag)