TrygFondens udeskole forskningsprojekt (TEACHOUT) – Københavns Universitet

TrygFondens udeskole forskningsprojekt (TEACHOUT)

TrygFondens udeskole forskningsprojekt ønskede at opnå vidensbaseret viden om styrker og svagheder ved at praktisere udeskole.

Det vigtigste spørgsmål var: I hvilken grad påvirker denne alternative pædagogiske praksis elevers fysiske aktivitet, akademisk læring, social interaktion og holdninger til skolelivet i almindelighed?

TEACHOUT modtog en bevilling på kr. 6,78 mio. fra TrygFonden til gennemførsel af forskningsprojektet i årene 2013 til 2018.

Forskningsprojektet er gennemført i partnerskab mellem

TEACHOUT-gruppen arrangerede udeskoleseminarer. Se info om afholdte seminarer.

Projektleder: Studielektor Erik Mygind.