TrygFondens udeskole forskningsprojekt (TEACHOUT) – Københavns Universitet

TrygFondens udeskole forskningsprojekt (TEACHOUT)

TrygFondens udeskole forskningsprojekt vil opnå vidensbaseret viden om styrker og svagheder ved at praktisere udeskole. Det vigtigste spørgsmål er: I hvilken grad påvirker denne alternative pædagogiske praksis elevers fysiske aktivitet, akademisk læring, social interaktion og holdninger til skolelivet i almindelighed?

TEACHOUT har modtaget en bevilling på kr. 6,78 mio. fra TrygFonden til gennemførsel af forskningsprojektet i årene 2013 til 2018.

Forskningsprojektet gennemføres i partnerskab mellem

TEACHOUT-gruppen har arrangeret udeskoleseminarer. Se yderligere info om tidligere seminarer her.

Projektleder er studielektor Erik Mygind.